Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Снимка на председателя на общински съвет
Ралица Тодорова Ангелова

Дата на раждане: 10 май 1974

Професия: Юрист

Образование : Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” Магистър по Право

 

 Професионален опит : Адвокат – член на Шуменска адвокатска колегия, Народен представител в 41-во и 43 – то Народно събрание ,  Заместник-областен управител на Област Шумен (2010 – 2012 г.),Заместник кмет на Община Каспичан мандат  2003 – 2007 г., Директор  Дирекция “Социално подпомагане” Община  Каспичан (1999 – 2003 г.)

 

Работно време 
на Председателя на Общински съвет Каспичан м. Януари 2022г.

 

дата

от-до

от-до

04.01.2022 г.

08.00 ч. –  12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

07.01.2022 г.

08.00 ч. –  12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

10.01.2022 г.

08.00 ч. –  12.00 ч.

 

13.01.2022 г.

08.00 ч. –  12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

14.01.2022 г.

 

13.00 ч. – 17.00 ч.

17.01.2022 г.

08.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

19.01.2022 г.

08.00 ч. – 12.00 ч.

 

20.01.2022 г.

08.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

24.01.2022 г.

08.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 19.00 ч.

25.01.2022 г.

08.00 ч. –  12.00 ч.

17.00 ч. – 19.00 ч.

27.01.2022 г.

08.00 ч. – 12.00 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателят на Общински съвет ще присъства на всички заседания на постоянни и временни комисии, които се провеждат по график съгласуван с техните председатели след 17.30 ч. При необходимост от допълнителни служебни ангажименти е възможно промяна в графика и часовете. 


ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Александър Райков Александров

Дата на раждане – 23.02.1951 година

Образование : средно специално, ССТ  Велики Преслав

Семеен с две деца, двама внука

Професионален опит – комсомолски, профсъюзен и партиен функционер;

Над 25 годишен опит в сферата на селското стопанство и промишлеността;

Общински съветник при учредяване на Община Каспичан – мандат 1979 – 1983 година

Общински съветник и заместник-председател на Общински съвет мандат 2011-2015 година