Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2427
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S14

Заседания

Към момента Община Каспичан не разполага с информация за заседания на Комисия за Образование, Култура, Здравеопазване, Младежта, Спорта и Социалните въпроси.

Зареждане ...