Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Град Каспичан

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 01.09.2021

Град Каспичан е общински център на община Каспичан и се намира на 66 км от Варна и на 120 км средно от двете големи дунавски пристанища Русе и Силистра.  Железопътната гара на града е важен комуникационен и транспортен възел в Североизточна България.Трасето на автомагистрала "Хемус" преминава през града. Приоритетни отрасли в икономиката на града са туризмът, селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост.