Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HE1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12171

WIFI

Дата на публикуване: 15.07.2021
Последна актуализация: 02.10.2023

WiFi4EU – насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

 

Община Каспичан кандидатства и бе сред одобрените български общини, които получават финансиране за изграждане на мрежa за безжичен интернет в населените места. WiFi4EU  е инициатива на Европейската комисия и цели да създаде точки за безплатен достъп до глобалната мрежа по публични пространства на територията на общината.

Обособени са 11 точки за достъп до безплатен интернет на открито, които вече функционират:

1. гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 40

2. гр. Каспичан, ул. Симеон Велики 15(спортна площадка)

3. гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 99(СОУ П. Волов)

4. гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 91

5. гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 115, 117, 119(Междублоково пространство)

6. гр. Каспичан, ул. Александър Стамболийски(парк)

7. гр. Плиска, ул. Хан Крум 1(Централен площад)

8. гр. Плиска, ул. Отец Паисий 2(ОБУ „Св. П. Хилендарски“)

9. с. Каспичан, ул. Цар Симеон 12(Централен площад)

10. с. Каспичан, Здравна служба

11. с. Златна Нива, ул. Ал. Стамболийски 2(Централен площад)

Проектът е финансиран със средства от Европейския съюз.