Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.05.2024

Център за административно обслужване

Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91

Е-адрес: https://kaspichan.org

имейл: auslugi@kaspichan.org

телефон: 05351 / 74-28

факс: 05351 / 74-70

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа без прекъсване

УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

 

длъжност Име телефон електронен адрес етаж, стая
РЪКОВОДСТВО
Кмет на Община Златин Ценков 05351 / 74-74, 0887099233 kmet@kaspichan.org Етаж ІІ, стая № 201
Заместник кмет Жечка Недялкова 05351 / 74-31, 0889211634 zkmet@kaspichan.org Етаж ІІ, стая № 204
ДЛЪЖНОСТИ ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
Секретар на Община Даниела Станчева 05351 / 74-30, 0884899508 secretary@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 304
Главен архитект Дияна Стефанова 05351 / 74-16, 0885 676868   Етаж ІІІ, стая № 303
Секретар на МКБППМН Милена Йовева 05351 / 74-19, 0882 484466 smk@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 407
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”
Директор на дирекция Диян Делев 05351 / 74-25 direktor_oa@kaspichan.org Етаж IV, стая № 402
Главен счетоводител   05351 / 74-26, 0882484838 glavens@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 405
Счетоводител Надя Стоянова 05351 / 74-18, 0885 774424 fso.stoyanova@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 404
Счетоводител Снежана Димитрова 05351 / 74-18, 0886 686889 fso.dimitrova@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 404
Старши счетоводител Йонка Георгиева 05351 / 74-21, 0886 727550 trz@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 406
Счетоводител Светла Йорданова 05351 / 74-23, 0885 866727 kasa@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 401
Счетоводител Веселина Енева 05351 / 74-21 fso@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 406
Главен експерт „Общинска собственост” Милена Тактакова 05351 / 74-27, 0884 979724 os@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 403
Специалист "Общинска собственост" Жаклина Симеонова 05351 / 74-27, 0882 614627 spos@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 403
Специалист "Общинска собственост" Валентина Тракийска 05351 / 74-27,0882 377074 Етаж ІV, стая № 403
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
Директор на дирекция Иван Иванов 0882 484838 direktor_apor@kaspichan.org Етаж І, ЦАО
Юрисконсулт Иван Кавръков 05351 / 74-17, yurist@kaspichan.org Етаж V, стая № 504
Главен специалист АПОН Клавдия Жекова 05351 / 74-38, 0887 989850 grao@kaspichan.org Етаж І, стая № 104
Главен специалист АПОН Татяна Григорова 05351 / 74-28, 0889 795299 apon@kaspichan.org Етаж І, ЦАО
Главен специалист "Административно обслужване" Татяна Тодорова 05351 / 74-28, 0882 433400 auslugi@kaspichan.org Етаж І, ЦАО
Главен експерт „Човешки ресурси, административно и организационно обслужване” Станислава Петкова 05351 / 74-40, 0889 745273 resources@kaspichan.org Етаж V, стая № 503
Главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" Йорданка Янкова  05351 / 74-74, obshtina@kaspichan.org Етаж ІІ, стая № 201
Специалист  ”Контрол и организация по национални програми заетост и европейски проекти” Митко Димитров 05351 / 74-32, 0886 133835 konpzep@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 305
ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Директор на дирекция Славей Славов 05351 / 74-13, 0888 061364 direktor_sa@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 306
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЕНПП"
Началник отдел Виолета Троянова 05351 / 74-41, 0886 353568 norrhp@kaspichan.org Етаж V, стая № 501
Главен експерт ”Социални дейности, здравеопазване и проекти” Миглена Трифонова 0882 599025 social@kaspichan.org Етаж І, стая № 103
Главен специалист "Образование, култура и спорт" Маринела Петрова 05351 / 74-19 oks@kaspichan.org Етаж ІV, стая № 407
Младши експерт ”Национални програми, европейски проекти и мерки за заетост” Боряна Борисова 05351 / 74-32, 0885 595445 zaetost@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 305
Инспектор ”Туризъм, търговия, младежки дейности и детски политики” Мая Николова 05351 / 74-32 ttmddp@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 305
Специалист "Асистентска подкрепа" Пенка Георгиева 05351 / 74-40, 0884575058 sao@kaspichan.org Етаж V, стая № 503
ОТДЕЛ ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Началник отдел Валери Камбуров 0889 757515 mdt@@kaspichan.org Етаж І, стая № 102
Инспектор ”Местни данъци и такси” Мирослава Рашидова 05351 / 74-29, 0889 992447 mdt.rashidova@kaspichan.org Етаж І, стая № 101
Младши експерт ”Местни данъци и такси” Кристина Тодорова 05351 / 74-28 mdt.todorova@kaspichan.org Етаж І, ЦАО
Главен специалист ”Местни данъци и такси” Женя Тодорова 05351 / 74-28 mdt.milkova@kaspichan.org Етаж І, ЦАО
ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ”
Началник отдел инж. Женя Радева 05351 / 74-22, 0888 828993 tsu@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 301
Главен специалист „ТСУ, пожарна безопасност и защита на населението”   05351 / 74-16,    Етаж ІІІ, стая № 303
Главен специалист „ТСУ” Лиляна Любомирова 05351 / 74-16, 0887 274065 tsu.lubomirova@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 303
Главен специалист „ТСУ” инж. Ивалина Лазарова 05351 / 74-16 tsu.lazarova@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 303
Младши експерт "Околна среда" Димитринка Григорова 05351 / 74-27 ecology@kaspichan.org Етаж ІІІ, стая № 305
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Председател на Общински съвет Тодор Тодоров 05351 / 74–14, 0886740302 pobs@kaspichan.org Етаж ІІ, стая № 202
Главен специалист ОбС Йорданка Янкова 05351 / 74–15 sobs@kaspichan.org Етаж ІІ, стая № 203
ДРУГИ ТЕЛЕФОНИ  В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Пропуск   05351 / 74–33   Партер
Дежурен по  Общински съвет по сигурността   05351 / 74–83   Етаж І
Старши експерт - офис за военен отчет   05351 / 74–37   Етаж І