Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка на статуса на своята преписка. Това става на телефон 05351 7474, като задължително посочва входящия номер.