Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

Милена Недева

Снимка на кмета на общината

Дата на раждане: 16.02.1966г.

Семейно положение: Омъжена с две деца.

Образование:

 • Професионален бакалавър ИПЗК – Русе;
 • Бакалавър по "Управление на здравните грижи" от Медицински университет гр. Плевен;
 • Магистър по психология от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Професионален опит:

 • Трети пореден мандат кмет на Община Каспичан;
 • От 2012г. -  член на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за развитие;
 • От 2012г. -  член на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони;
 • От 2012 до 2014г. - член на комисията по Местно самоуправление, икономика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България;
 • От 2015г. до 2019г.  – председател на комисията по Местно самоуправление, икономика и туризъм към Националното сдружение на общините в Република България;
 • От 2015г е представител на Община Каспичан и член на Управителния съвет  на  МИГ Нови пазар – Каспичан;
 • От 2019г. – член на комисията по Европейски фондове, национални и международни проекти към Националното сдружение на общините в Република България;
 • От 2019 г е член на Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027г.;
 • Два мандата общински съветник.

Награди и отличия:

 • Връчена награда от конкурс на Националното сдружение на общините в Република България -  „ЕКООБЩИНА 2016“ в категория „Устойчиво управление на отпадъците“ за община с население под 10 000 жители на специална церемония в рамките на Годишната среща на местните власти;
 • Връчена награда „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“ през 2020г. Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа доказателство, че администрацията прилага успешно 12-те принципа за добро демократично управление и има високо качество на предоставяните публични услуги. Отличието е и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики.