Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кмет

Дата на публикуване: 19.05.2021
Последна актуализация: 09.12.2021

Милен Ангелов Минчев

Снимка на заместник кмета на общината

Дата и място на раждане: 23.11.1965г., гр.Нови пазар;

Образование:

  • ВИЗВМ гр.Стара Загoра, Зооинженерен факултет;
  • ВИИ Институт за следдипломна квалификация гр.София;
  • Специалност "Международно право и външна търговия";

Професионален опит:

  • От 1991г. до 2011г.:
    • Заемани ръководни позиции в области "Селско стопанство", "Хранително-вкусова промишленост", "Търговия";

Заемана длъжност: от 2012г. заместник-кмет на Община Каспичан;

Обществени ангажименти: 

  • Член на Сдружение "Национален Инициативен Комитет за Възстановяване на Голямата Базилика в Плиска";
  • Член на Сдружение "Асоциация на Българите по Света";

Приемен ден за граждани:

Всяка трета сряда от месеца от 10:00 часа.

Час за среща може да си запишете при главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" в стая 201 на II етаж на Общинска администрация.