Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Кампания за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от населението

Дата на публикуване: 12.04.2024
Последна актуализация: 12.04.2024

Община Каспичан организира безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от населението в това число: телевизори, монитори, принтери, видео, телефони, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за кръвно, компютърни мишки, таблети, микровълнови печки, компютри, кухненски везни, хлебопекарни, мултикукъри, кухненски роботи, тостери, хладилници, перални, сушилни и други домакински уреди и инструменти.

Гражданите, желаещи да се включат в кампанията могат да подадат заявка в Центъра на административно обслужване  на Община Каспичан или на тел. 05351/ 74-28 в срок до 17.00 часа на 30.04.2024 год., като посочат вида на излязлото от употреба оборудване, както и собственик, телефон за връзка и местоположение на ИУЕЕО.