Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 09.11.2023

гр. Каспичан

Кмет: Златин Ценков
Тел. +359 88 433 2420
E-mail: kmet@kaspichan.org

 

гр. Плиска

Кмет: Десислава Драгомирова
Тел. +359 89 638 8501 
E-mail: pliska@kaspichan.org 
Главен специалист: Моника Милкова
Тел: 0885 744646 
Старши специалист: Ирина Иванова
Тел: 05351/7485

с. Върбяне

Кмет: Николай Найденов
Тел. +359 88 275 7539
E-mail: varbiane@kaspichan.org
Главен специалист: Себиле Ахмед
Тел: 0884 606220

с. Златна нива

Кмет: Ивайло Пенев
Тел. +359 88 259 9029
E-mail: zniva@kaspichan.org 
Главен специалист: Ивалина Иванова
Тел: 0885 770828

с. Каспичан

Кмет: Урал Реджеб
Тел. +359 88 668 0803
E-mail: kmetstvo@kaspichan.org 
Главен специалист: Радка Герова
Тел: 0885 755495

с. Косово

Кмет: Иван Иванов
Тел. +359 87 607 3503 
E-mail: kosovo@kaspichan.org 
Старши специалист: Росица Радева
Тел: 0882 433441

с. Кюлевча

Кметски наместник: Веселин Тодоров
Тел. +359 88 888 8046 
E-mail: kyulevcha@kaspichan.org 
Главен специалист: Мария Иванова
Тел: 0885 775880

с. Марково

Кмет: Валентин Георгиев
Тел. +359 89 957 1375 
E-mail: markovo@kaspichan.org 
Главен специалист: Светла Михалева
Тел: 0884 402466

с. Могила

Кметски наместник: Божинка Русева
Тел. +359 87 899 5319
E-mail: mogila@kaspichan.org 
Главен специалист: Мария Костадинова
Тел: 0885 755838