Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

Международната дейност на местно и регионално ниво е значим елемент от европейската и международната политика, утвърждава се като средство за развитие на общините и представлява важна част от местната политика.