Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.11.2023

Общински съвет – Каспичан,  мандат 2023 – 2027 г.  

Общински съвет - Каспичан в мандат 2023 – 2027 г. започна своята работа след полагането на клетва на първото заседание, провело се ноември 2023 г., свикано след обявяването на изборните резултати, в сроковете, съгласно изискванията на Чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА.

Съставът му е от 13 общински съветници и включва 5 партии и коалиции.

Към Общински съвет – Каспичан  действат 4 постоянни комисии;

При конституирането на Общинския съвет най-младият общински съветник е на възраст 26 години, а най-възрастният – на 72 години.

4 от общинските съветници са жени, а 9 – мъже;

10 общински съветници са с висше образование, 1 – със средно специално, а 2 са със средно образование;

От 13-те общински съветници 7 са били в състава на ОбС – Каспичан и в предходни мандати;