Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.09.2021

Общински съвет – Каспичан,  мандат 2019 – 2023 г.  

Общински съвет - Каспичан в мандат 2019 – 2023 г. започна своята работа след полагането на клетва на първото заседание, провело се ноември 2019 г., свикано след обявяването на изборните резултати, в сроковете, съгласно изискванията на Чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА.

Съставът му е от 13 общински съветници и включва 6 партии и коалиции.

Към Общински съвет – Каспичан  действат 4 постоянни комисии;

При конституирането на Общинския съвет най-младият общински съветник е на възраст 31 години, а най-възрастният – на 70 години.

5 от общинските съветници са жени, а 8 – мъже;

8 общински съветници са с висше образование, 1 – със средно специално, а 3 са със средно образование;

От 13-те общински съветници 7 са били в състава на ОбС – Каспичан и в предходни мандати;