Протокол за устно искане на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

Когато достъпът до обществен информация се заявява устно, отговорният служител от Центъра за административно обслужване съставя протокол.