Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121L6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK4

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 23.06.2021

За предоставянето на достъп до обществена информация и на информация за повторно използване се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител.

Когато заявителя е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил електронен адрес за това, за предоставянето на информация не се съставя протокол и не се заплащат разходи.

Когато искането за предоставяне на информация за повторно използване е подадено по електронен път, на него се отговаря също по електронен път и не се изисква потвърждаване на получаването на отговора.