Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.06.2021

Документите за достъп до обществена информация са регламентирани във вътрешните правила за достъп до обществена информация.