Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2023

Център за административно обслужване

„ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ /ЦАО/ е разположен на първи етаж в сградата на Общинска администрация гр.Каспичан, с адрес гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник" №91, където се извършват всички видове административни и технически услуги.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА „ЦЕНТЪРЪТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

Всеки делничен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Плащането на такси за административни услуги може да бъде извършено касово, чрез пос терминал и безкасово (пощенски запис или банков превод)

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Всеки делничен ден от 8.00-12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.

ПРИЕМНИ ДНИ

  Приемният ден на кмета на Община Каспичан се провежда всяка първа сряда от месеца от 10:00 часа.
Записването става предварително на място в стая 201 в Община Каспичан или на телефон 05351 7474 или на e-mail: obshtina@kaspichan.org. Желателно е при записване на гражданите да съобщават въпроса, който желаят да поставят пред кмета и да се предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо.

Банки

Банка "ОББ" 

Адрес: ул. „Мадарски конник“ № 40, 9930 Каспичан

Телефон: 053 274 910

Работно време: понеделник до петък

8:30 - 17:00 ч. 

Банкомат - достъпен - 24  часа

 

Банка "ДСК"

Адрес: ул. „Мадарски конник“ № 42А, 9930 Каспичан

Телефон: 0544 818 520

Работно време: понеделник до петък

8:00 - 17:00 ч. 

Бензиостанции

Бензиостанция "Бенита"

Адрес: ул. „Мадарски конник“, 9930 Каспичан

Телефон: 089 303 8209

Работно време: понеделник до неделя

7:00 - 19:00 ч.

Куриерски услуги

Офис Еконт 

Адрес:  ул. „Мадарски конник“ 77, 9930 Каспичан

Телефон: 082 526 751

Работно време: понеделник до петък 

9:00 - 18:00 ч.

събота 9:30 - 13:00 ч.