Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 11.08.2023

Банки

Банка "ОББ" 

Адрес: ул. „Мадарски конник“ № 40, 9930 Каспичан

Телефон: 053 274 910

Работно време: понеделник до петък

8:30 - 17:00 ч. 

Банкомат - достъпен - 24  часа

 

Банка "ДСК"

Адрес: ул. „Мадарски конник“ № 42А, 9930 Каспичан

Телефон: 0544 818 520

Работно време: понеделник до петък

8:00 - 17:00 ч. 

Бензиностанции

Бензиностанция "Бенита"

Адрес: ул. „Мадарски конник“, 9930 Каспичан

Телефон: 089 303 8209

Работно време: понеделник до неделя

7:00 - 19:00 ч.

Куриерски услуги

Офис Еконт 

Адрес:  ул. „Мадарски конник“ 77, 9930 Каспичан

Телефон: 082 526 751

Работно време: понеделник до петък 

9:00 - 18:00 ч.

събота 9:30 - 13:00 ч.