Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 29.06.2021

ОБЩИНА КАСПИЧАН

ул.”Мадарски конник” № 91

гр.Каспичан, обл. Шумен, п.к.9930

телефон: 05351 7474

e-mail: obshtina@kaspichan.org