Харта на клиента

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Съгласно Заповед № РД - 25-379 от 25.06.2020г

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване съгласно разпоредбите на Наредбата за административното обслужване.

Харта на клиента
Дата на публикуване: 01.02.2021