Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.07.2021

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Каспичан.

Адрес: Община Каспичан, гр. Каспичан, п.к. 9930, ул. "Мадарски конник" 91

Телефон: 05351 / 74-28