Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Общинските стратегически документи са:

- различните видове стратегии;

- програмите, приети с Решения на Общински съвет Каспичан;

-стратегически планове.

Ще ги откриете в секцията в ляво на страницата.