Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.12.2021

Христина Георгиева Йорданова

Снимка на секретаря на общината

Дата и място на раждане: 29.02.1972г., гр.Каспичан.

Образование:

Професионален бакалавър от ПМИ – Шумен;

Бакалавър по „Социална педагогика“ от ШУ „Епископ Константин Преславски”;

Магистър по „Организация и управление на социално – педагогическите дейности“ от ШУ „Епископ Константин Преславски”;

Магистър по „Публична администрация“ от СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит:

Заместник - кмет на Община Нови пазар „Хуманитарна политика, проекти и програми със социална насоченост“ (2015г. – 2019г.);

 Главен експерт „Социални дейности, здравеопазване и проекти“ в Община Каспичан (2012г. – 2015г.) ;

Началник на сектор „Образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Каспичан (2011г.-2012г.);

Младши експерт „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Каспичан (2008г. – 2011г.);

Секретар на МКБППМН в Община Каспичан (2007г.-2008г.).

Обществени ангажименти: 

Член на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България;

Член на комисията по „Административно обслужване и общинска администрация“ към Национално сдружение на общините в Република България.


Приемен ден за граждани:

Всяка четвърта сряда от месеца от 10:00 часа.

Час за среща може да си запишете при главен специалист "Деловодство и техническо обслужване" в стая 201 на II етаж на Общинска администрация.