„Подобряване на топлотехническите характеристики на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Каспичан“

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2021

На 29.07.2020 год. Община Каспичан сключи договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ за реализация на проект „Подобряване на топлотехническите характеристики на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Каспичан“ на стойност 49246,56 лв., като общината осигурява собствени средства в размер на 5471,84 лв.

След проведена обществена поръчка на 05.11.2020 год. се сключи Договор за сътрудничество между Фонд „Социална закрила, Община Каспичан и  фирма „Ню Пауър Груб“ ЕООД за реализацията на обекта на обща стойност 52435,60 лв., от които 47192,04 лв. от Фонд „Социална закрила“ и 5243,56 лв. от Община Каспичан.

Дейностите по проекта са подмяна на стара дървена дограма, вътрешно боядисване, изкърпване и боядисване на фасадите на сградата на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания град Каспичан.