Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Александър Стамболийски" в гр. Каспичан"

Дата на публикуване: 04.11.2021
Последна актуализация: 14.06.2022

 

ПРОЕКТ „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ ПО УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” В ГР. КАСПИЧАН“ - предвижда се изграждане на спортна и детска площадки и композиция от бели камъни, оформена като герба на Община Каспичан

  


В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е:

- изградена нова детска площадка;

- обновена спортната площадка;

- оформен с декоративни камъни герб на община Каспичан.