Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“"

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 28.04.2022

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

BG05FMOP001-5.001 – ОПЕРАЦИЯ „3.1 - ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Бенефициент: Община Каспичан

Начало: 01.01.2021 год.

Край: 30.04.2022 год.

Стойност: 197 824.00 лв.                                                                                    

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

     Община Каспичан работи  по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. Топъл обяд получават 200 крайно нуждаещи се лица от гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива, с. Каспичан, с. Могила, с. Косово, с. Марково, с. Кюлевча и кв. Калугерица.

Средствата са осигурени от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от КОВИД-19 чрез механизма „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU). Обядът включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт и се доставя до домовете на нуждаещите се лица всеки работен ден.

 Допустими целеви групи по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Лицата отговарящи на условията на  целевите групи по операцията, които желаят да ползват услугата следва да подадат Заявление – декларация /Приложение № 2/   и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице /Приложение № 20/ в Центъра за административно обслужване разположен на първи етаж в  сградата на Общинска администрация Каспичан с адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91. 

За повече информация може да позвъните на телефон 0882599025.