Проект за План за интегрирано развитие на Община Каспичан периода 2021-2027 г

Дата на публикуване: 15.07.2021
Последна актуализация: 27.09.2021
Решение на РИОСВ
Дата на публикуване: 15.07.2021

Решение на Общински съвет
Дата на публикуване: 15.07.2021

Приложение 2
Дата на публикуване: 15.07.2021

Приложение 1 А
Дата на публикуване: 15.07.2021

Приложение 1
Дата на публикуване: 15.07.2021

Проект ПИРО
Дата на публикуване: 15.07.2021

Заповед
Дата на публикуване: 15.07.2021