Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2021
Годишен финансов отчет за 2023 година
Дата на публикуване: 27.02.2024

Годишен финансов отчет за 2022 година
Дата на публикуване: 05.06.2023

Годишен финансов отчет за 2021 година
Дата на публикуване: 22.03.2023