Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Шумен от 01.08.2022г. до 31.08.2022г.

Дата на публикуване: 29.07.2022
Последна актуализация: 29.07.2022