Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8009BF20QB268PM1HEJ5

Обява за свободно работно място за длъжността „Социален работник“ по Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Каспичан“

Дата на публикуване: 01.03.2023
Последна актуализация: 01.03.2023
Декларация
Дата на публикуване: 01.03.2023

Заявление за участие в подбор
Дата на публикуване: 01.03.2023

Автобиография
Дата на публикуване: 01.03.2023