Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JIM6

Покана за обществено обсъждане по повод преобразуване на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска в основно училище

Дата на публикуване: 28.03.2024
Последна актуализация: 28.03.2024

 

ПОКАНА

 

 Община Каспичан Ви кани на 02 април 2024г. от 17:30ч. в Пенсионерски клуб гр. Плиска, където ще се състои публично обсъждане по повод необходимост от стартиране на процедура по чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование за преобразуване на Обединено училище "Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска в основно училище.