Фонд за подкрепа на граждански инициативи

Дата на публикуване: 25.10.2021
Последна актуализация: 25.10.2021

 

ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

СПИСЪК  НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Младежки клуб „Пробуждане“ гр. Плиска – „Почистване, облагородяване и създаване на по-добра зона за отдих в гр.Плиска“.

2. Неформална инициативна група – Бистра Георгиева, Върбинка Нишкова и Галин Григоров – „Почистване и освежаване на беседка и дървени плоскости на съоръженията надетската площадка на кръстовището на ул. „Осъм“ и ул. „Андропов“ кв. Калугерица.

3. НЧ „Освобождение – 1904“ кв. Калугерица – „Подобряване на архитектурния облик и достъп до сградата на НЧ “Освобождение – 1904“.

4. Неформална инициативна група – Росен Колев, Радослав Димитров, Сашко Методиев, Стоян Атанасов и Станчо Атанасов с. Кюлевча – „Изграждане на постамент за издигане на българските национални символи/националното знаме на РБ““

5. Неформална инициативна група – Ирина Христова  – „Възстановяване, почистване, облагородяване и монтиране на пейки в парк гр. Плиска“

 

СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Няма

 

СПИСЪК НА ЧАКАЩИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Неформална инициативна група – Цветомира Христова – Мартиньон, Иван Мартиньон и Васко Иванов гр. Каспичан – „Монтиране на 2 бр. пейки за стационарно поставяне и 1 бр. кош за отпадъци на зелената площ по ул. Симеон Велики“ гр. Каспичан.

2. Неформална инициативна група – Милен Иванов с. Кюлевча – „Облагородяване на зелени площи в УПИ І, кв.19, с. Кюлевча“.

 

Изготвил

Комисия назначена

със заповед № РД – 25 – 381 от 29.07.2021г.

от Кмета на община Каспичан