Фонд за подкрепа на граждански инициативи

Дата на публикуване: 06.10.2021
Последна актуализация: 21.10.2021

ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Гражданска инициатива за облагородяване на пространство между ул. “Христо Ботев“ и ул. „Георги Минев“, село Кюлевча, УПИ I, кв. 19 – „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ МЕЖДУ УЛИЦИ „ХРИСТО БОТЕВ“ И „ГЕОРГИ МИНЕВ“ В СЕЛО КЮЛЕВЧА, УПИ I, КВ.19“

2. НЧ „Освобождение – 1904“, гр. Каспичан, кв. Калугерица – „ПОДОБРЯВАНЕ НА АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК И ДОСТЪП ДО СГРАДАТА НА НЧ „ОСВОБОЖДЕНИЕ – 1904“, КВАРТАЛ КАЛУГЕРИЦА“

3. Цветомира Христова – Мартиньон, Иван Мартиньон, Васко Иванов - „МОНТИРАНЕ НА 2 БРОЯ ПЕЙКИ, С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ДЪРВЕНА СЕДАЛКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СТАЦИОНАРНО ПОСТАВЯНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН ЧРЕЗ АНКЕРИРАНЕ ИЛИ ЗАМОНОЛИТВАНЕ И 1 БРОЙ КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ НА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ ПО УЛ.“СИМЕОН ВЕЛИКИ“ “

4. Бистра Георгиева, Върбинка Нишкова, Галин Григоров – „ПОЧИСТВАНЕ И ОСВЕЖАВАНЕ НА БЕСЕДКА И ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛИЦИТЕ „ОСЪМ“ И „АНДРОПОВ“ “

5. Неформална гражданска група – Росен Колев, Радослав Димитров, Сашко Методиев, Стоян Атанасов, Станчо Атанасов – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСТАМЕНТ ЗА ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СИМВОЛИ - НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

6. Младежки клуб „Пробуждане“ – „ПОЧИСТВАНЕ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРА ЗОНА ЗА ОТДИХ В ГРАД ПЛИСКА“

7. Гражданска организация, община Каспичан, град Плиска – „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА ПЕЙКИ В ПАРК, В ГРАД ПЛИСКА“

СПИСЪК

НА НЕОДОБРЕНИТЕ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Няма

СПИСЪК

НА ЧАКАЩИ

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Няма

Изготвил

Комисия назначена

със заповед № РД – 25 – 381 от 29.07.2021г.

от Кмета на община Каспичан