НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 26.06.2018 -1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните сгради:

·        СГРАДА с идентификатор 36587.502.181.1 със застроена площ от 31.00 квадратни метра /тридесет и един кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.181, с адрес на сградата: гр.Каспичан, п.к.9930,ул.“Марица“ №14 и

·        СГРАДА с идентификатор 36587.502.181.4 със застроена площ от 31.00 квадратни метра /тридесет и един кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.181, с адрес на сградата: гр.Каспичан, п.к.9930,ул.“Марица“ №14,

 

 

по заявление вх. №ОС-14/20.06.2018 г. от КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ  с постоянен адрес: град Каспичан, ул.”Мадарски конник” №119, вх.1, ет.3, ап.8.

  

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА