НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява специалист ТСУ 200618

КМЕТА  НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91 от Кодекс на труда /КТ

О Б Я В Я В А:

 

1. Конкурс за длъжността - СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО“ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

2. Кратко описание на длъжността:

Осъществява изпълнението на държавните задачи   и общинската политика в областта на териториално селищното устройство

3.Размер на минималната основна заплата: 640.00 лв.

4. Минимални изисквания за длъжността:

Ø     Да е български гражданин

Ø     Средно – специално, специалност: «Строителство и архитектура» или «Геодезия»  

Ø     Професионален опит – не се изисква

Ø     Да не са наказвани с дисциплинарно наказание «уволнение»

Ø     Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Ø     Да не са пенсионери

 

5.Специфични изисквания за длъжността:

Ø        Компютърна грамотност: MS Office – MS Word, MS Exsel, Internet

Ø        Аналитична компетентност

Ø        Ориентация към резултата

Ø        Работа в екип

Ø        Комуникативна компетентност

Ø        Фокус към клиента

Ø        Професионална компетентност

Ø  Предимство – придобит професионален опит в работа в администрация, познания в областта на устройство на територията

6. Начин на провеждане на конкурса:

Ø    Допускане по документи

Ø    Интервю

7.  Необходими документи, място и срок за подаването им:

7.1.Документи:

Ø  Заявление за участие в конкурса и автобиография

Ø   Документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се изискват за длъжността /копия/

Ø   Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит на кандидата /трудова книжка, удостоверение/ - копия

Ø  Други документи, удостоверяващи професионална квалификация

Ø  Декларация от лицето, че не е осъждано и срещу него не се водят досъдебни производства

Ø  Свидетелство за съдимост в срок на валидност, което се представя при постъпването на работа

Ø  Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Ø  Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

7.2.Място на подаване на документи:

Ø    Общинска администрация Каспичан, ул.»Мадарски конник» № 91, ет.ІІ, стая № 201, тел. 05351 / 74 – 74

7.3.Краен срок за подаване на документи:

Ø    20.07.2018г. до края на работния ден – 17.00 ч.

7.4.Интервю

Ø        От 9.30 часа на 23.07.2018г. в заседателната зала на общинска администрация

8.Общодостъпно място, където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Ø    Табло за обяви в Център за услуги и информация

Ø    Интернет страницата на Общината

 

 

 

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА