НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Изпълнителен директор МИГ 190618

МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:

 

Изпълнителен директор на МИГ – 1 бройка на пълно работно време. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

-          завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

-          професионален стаж най-малко 5 години;

-          управленски опит над 5 години;

-          опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

-          наличие на най-малко 1 г. опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

-          наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

 

Изборът ще премине в два етапа: класиране по документи и интервю.

Допуснатите до интервю кандидати ще се оценяват с оценка от 1 до 5. Оценката ще се формира на база познанията на кандидата по приложимата нормативна уредбаотносно прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г. Сборът от оценките, дадени от всеки от членовете на УС, ще формира крайната оценка на кандидата. На база крайните оценки ще се извърши класиране по низходящ ред на кандидатите. Трудов договор ще бъде подписан с класиралият се на първо място кандидат, а при отказ на кандидата – със следващия в класирането.

В срок до 17:00 часа на 29.06.2018 г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Нови пазар – Каспичан. В запечатан плик се подават и следните документи:
1. Автобиография /CV/ - европейски формат
2. Мотивационно писмо
3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации
4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.
5. Копие от
свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.

Документи се подават в офиса на МИГ Нови пазар-Каспичан на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Оборище” № 1, ет.3.

На 02юли 2018 г. ще бъдат обявени допуснатите кандидати за интервю.

 

На 03юли 2018 г. от 10:00 часа ще се проведе интервю с допуснатите кандидати в офиса на МИГ Нови пазар-Каспичан на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Оборище” № 1, ет.3.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА