НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед 290

З А П О В Е Д

№ РД-25-290

гр.Каспичан, 05.06.2018 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.1, т.9 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан

 НАРЕЖДАМ:

 

       1.Забранявам къпането във всички язовири и други открити водни площи на територията на Община Каспичан, които не са наблюдавани от специалисти по водно спасяване.

       2.Задължавам кметовете на населените места и концесионерите на общински язовири, на чиято територия се намират язовири и други открити водни площи общинска собственост незабавно да поставят обозначителни значи и табели с надпис “КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО” и да упражняват контрол за спазване на забраната.

       3.Лицата по т.2 да организират разяснителна кампания сред населението за опасността от къпане в непригодни за целта и необезопасени водоеми.

       4.Всички изкопни работи, предназначени за строителство или отстраняване на аварии с възможност за напълване с вода, да се обезопасят от извършващите строителни работи ведомства и организации.

       5.При възникване на инцидент, въпреки предприетите мерки да се сигнализара своевременно на тел. 112, след което незабавно да се уведоми дежурния от Общински съвет за сигурност на телефон – 05327 4735.

       6.Контрола по настоящата заповед възлагам на Милен Минчев – заместик-кмет на Община Каспичан.

       Препис от настоящата заповед да се връчи на всички гореупоменати лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА