НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Търг 11.06.2018

Община Каспичан, област Шумен

 

ОБЯВЯВА

 

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1955/14.05.2018 година, представляващ дворно място с площ от 2760.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-„Ученически общежития“  от квартал 33 по плана за регулация на село Кюлевча, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 180.00 кв.м., на два етажа, масивна, с предназначение за бивш пансион за ученици.

1.      

2.Търгът ще се проведе на 22.06.2018 година от 14.00 часа в сградата на Кметство с.Кюлевча. Повторна дата за провеждане при липса на участници -  06.07.2018 година  в същия час.

 

3.Начална тръжна цена в размер на 80 000.00 лева (осемдесет хиляди лева), без включен ДДС, одобрена с Решение №  551  от  Протокол № 43 / 23.05.2018 г. на  Общински съвет Каспичан.

4.Депозит за участие - 10% от  първоначалната тръжна цена в размер на 8000.00 лв. (осем хиляди лева), внесен в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството на Общината.

 

5.Тръжната документация се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на община Каспичан, на стойност 30.00 лв. (тридесет лева).

 

6. Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

За информация: телефон 05327 / 74 - 21

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

Милена Недева

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА