НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > РС-11-2018

 

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадено разрешение за строеж № 11 от 10.05.2018 г. за „Облагородяване и оформяне на площадното пространство на територията на община Каспичан“, подобект „Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул.“Александър Стамболийски“ в гр.Каспичан“ – Етап І: Изграждане на нова детска площадка за деца до 12 години, обновяване на съществуващата спортна площадка, оформяне на герб на община Каспичан с декоративни камъни и Етап ІІ: Реновиране на съществуващите пешеходни настилки, доразвиване на алейната мрежа за създаване на удобни връзки между елементите на пространството, допълване на съществуващата растителна композиция, изграждане на поливна система и модерна енергоспестяваща инсталация, доставка и монтаж на елементи на екстериорното обзавеждане“ в УПИ І-За озеленяване и заведение за хранене кв.100 по плана на гр.Каспичан, с възложител: община Каспичан.

            Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.

 



Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА