НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Проект "Агенти на промяната"

Виртуална платформа дава шанс на безработни младежи от община Каспичан 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=IB0nW0UHqjQ

Виртуална платформа дава шанс за професионална реализация на безработни младежи от община Каспичан. Проектът „Агенти на промяната” е насочен и към работодатели, които предлагат свободни позиции. Специален наръчник посочва подходящите канали за комуникация с младите хора и мотивиращи послания. В рамките на стартиралата информационна кампания онлайн приложенията ще достигнат до местната общност и конкретните целеви групи.

Проектът „Агенти на промяната”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, е насочен към младежите от 15 до 29 години, които не посещават училище и не са активни на пазара на труда. Виртуалната платформа „Младежи на работа.бг” осигурява лесна и надеждна връзка между търсещите работа, бюрата по труда и работодатели.
„Всеки един представител на тази група може да направи свой профил, като за групата на търсещи работа сме предвидили едно онлайн приложение, чрез което те могат да създават автоматично автобиография”, обясни Анна Портарска – ръководител на проекта.
Платформата е напълно безплатна. В отделна секция е обобщена полезна информация за трудовите права и задължения, съвети за успешно представяне на интервю за работа. Посочени са интернет адреси на образователни сайтове, има и форма за обратна връзка. С цел да се стимулира интереса на младежите към образованието и бъдещото им кариерно развитие по проекта е създаден специален наръчник.
„Основната му функция е да помогне на работодателя да говори на езика на младите хора, които търсят работа. Да може да разбере какви са техните интереси, кои са темите, които ги вълнуват и по какъв начин да общува с тях”, посочи Наталия Бицова – експерт по проекта.
Виртуалната платформа и наръчникът бяха представени от екипа на проекта на работна среща с представители на работодателски организации, педагогически съветници, учители и експерти от общинската администрация. В последвалата дискусия бяха коментирани теми и проблеми, свързани с интеграцията на младите хора от Общината на пазара на труда и добрите практики, насочени към преодоляването на младежката безработица.


Наръчник за общуване с NEETs 

Проект “Агенти на промяната”

дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР

Вече е готов Наръчник с препоръки за разработването и прилагането на онлайн мотивационна кампания към лицата от група на NEETs /Neither in employment nor in any education or training/ - млади хора, които са безработни или икономически неактивни и не участват в обучения или курсове за квалификация на възраст 15-29 г. вкл. Той съдържа насоки за използване на комуникационни похвати, изготвянето на комуникационни материали и представянето на съдържание по атрактивен и разбираем за целевата аудитория начин.

Анализ на темите, които вълнуват младите хора във връзка с поведението им на пазара на труда-модели на мислене, чувства и поведение - проучване на социалните мрежи

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА