НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ПУП-188-18

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Каспичан, отдел “Териториално и селищно устройство”, на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, чe със Заповед № РД-25-188 от 20.04.2018 година на Кмета на Община Каспичан е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация за кв.125 по плана на гр.Каспичан, като се променя уличната регулация на УПИ І-Озеленяване и се промени габарита на улици с ок118-ок157 и ок153-ок208. Улица с ок153-ок208 се удължава до ул.“Д.Благоев“ и се получава ново ок118а.

            Заинтересованите могат за разгледат одобрения проект.

            Недоволните могат да обжалват заповедта в четиринадесетдневен срок от датата на връчване, на основание чл.215 ал.1 от ЗУТ до Административен съд гр.Шумен, чрез Общинска администрация гр.Каспичан.

 

 

Заповед № РД-25-188 от 20.04.2018 година

ПУП - План за регулацияОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА