НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед-183-18

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 год. на главния архитект на община Каспичан е допълнено разрешение за строеж № 38 от 06.08.2015 г. за „Създаване на условия за активен спорт и отдих в община Каспичан – Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр. Каспичан“ - Етапно строителство:

            - ЕТАП 1: Мултифункционално спортно игрище, ограда, детска площадка, площадка за фитнес на открито, прилежаща алейна мрежа, поставяне на временна тоалетна- контейнер

            - ЕТАП 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция

            - ETAП 3: Репариране на съществуваща и изграждане на нова трибуна,ремонт на съществуваща и изграждане на нова обслужваща сграда, вертикална планировка, алейна мрежа, площадкови електро и ВиК мрежи, репариране на ограда и портал

             Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА