НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед-171-18

СЪОБЩЕНИЕ

            Община Каспичан, отдел ТСУ, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите собственици, че е издадена Заповед № РД-25-171/13.04.2018 год. за допълване на разрешение за строеж № 23 от 27.09.2018 г. за обект „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан”, подобект 8: Улици в с.Могила: 

8.1. ул. „Христо Ботев“ от км.0+000 до км.0+575;

8.2. ул.„Хан Аспарух“ от км.0+000 до км.0+435;

8.3. ул. „Никола Вапцаров“ от км.0+000 до км.0+644;

8.4. ул. „Пирин“ от км.0+000 до км.0+510;

, с възложител: Община Каспичан.

            Заинтересованите собственици могат да разгледат документите.

            На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица, по смисъла на чл.149 ал.2 от ЗУТ, могат да обжалват по законосъобразност издаденото разрешение за строеж, заедно с одобрения инвестиционен проект, в четиринадесет дневен срок от връчване на настоящото чрез Общинска администрация гр.Каспичан до Началника на РО”НСК” сектор Шумен.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА