НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

О Б Я В А

 

От 12.05.2014 г. стартира приемането на документи за ползване на услугата „Социален асистент”, която ще се предоставя от Домашен социален патронаж – Каспичан, във връзка с осигуряване на устойчивост по проект

BG 051PO001-5.1.04-0109-C0001 „Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Каспичан”.

Социалната услуга включва следните почасови услуги в дома на потребителя:

Ø    лична помощ, които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя, придружаване до детско заведение, болнично заведение или месторабота и др.;

Ø    комунално- битови дейности, като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания и др.;

Ø    подкрепа за социалното включване на обслужваните лица, като помощ в общуването и осъществяване на социални контакти.

 Кандидат - потребителите за ползване на социалната услуга „Социален асистент”,  трябва да отговарят на следните условия:

Ø     да не са в състояние сами да организират своите жизнени потребности;

Ø     да не са сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;

Ø     да нямат близки, които да се грижат за тях или ако има такива, последните да са безработни, с определена над 71% трайно намалена работоспособност, в над трудоспособна възраст, живеещи в друго населено място или с доказани трайно влошени междуличностни взаимоотношения.

 

За да изтеглите необходимите документи тук

Подробна информация и необходимите документи за кандидатстване, могат да бъдат получени от Домашен социален патронаж – Каспичан, кметствата  по населени места или от  сайта на Община Каспичан - www.kaspichan.org .

 

Телефон за контакти: 05327 4004Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА