НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Защитени растения

 

ЗАПОВЕД

№ РД-25-83

гр.Каспичан, 26.02.2018 год.

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с писмо вх.№32-00-12/20.02.2018 год. на Директора на РИОСВ – гр.Шумен

 

ЗАБРАНЯВАМ:

 Продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо, клонки от бодлив и подезичен залист, както и на лукувици, туфи, коренища предназначени за засаждане) на територията на Община Каспичан.

При констатиране на нарушения, упълномощените длъжностни лица да съставят актове, съгласно екологичното законодателство на Република България.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на населени места, специалистите отговарящи за „Обредни и ритуални дейности“ и „Общински пазари“, и населението на Община Каспичан за сведение и изпълнение.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА    /П/

Кмет на Община Каспичан

 

Изготвил:     /П/

инж.Екатерина Крумова

мл.експерт „ОС“

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА