НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 39

1. Приемане на Проекта на бюджета на община Каспичан за 2018г.и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г.

2. Приемане на План за културните прояви в община Каспичан за 2018г.

3. Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

4. Отчет за изпълнението на Плана за културните прояви в община Каспичан за 2017г.

5. Отчет за извършените от община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през 2017 година.

6. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на община Каспичан за 2017г.

7. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

8. Отчет за изпълнението на План за спортните прояви в община Каспичан за 2017г.

9. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Каспичан за периода 01.07.2017- 31.12.2017г.

10. Отчет за дейността на МКБППМН за 2017г.

11. Текущи докладни

11.1. Информация за сключените договори за зимно поддържане по населени места. 

11.2. Разходи за командировки на Кмета на община Каспичан за периода 01.10.2017 – 31.12.2017г.

11.3. Разходи за командировки на Председателя на ОбС Каспичан за периода 01.10.2017 – 31.12.2017г.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА