НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > МИГ конкурс 12012018

МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  – 1 бройка на пълно работно време.

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

- завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

- професионален стаж най-малко 5 години;

- управленски опит над  5 години;

- опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;

- наличие на най-малко 1 година опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР;

- наличие на свидетелство за управление на МПС категория В – предимство.

Изборът ще премине в два етапа: класиране по документи и интервю.

В срок до 17:00 часа на 19.01.2018г. кандидатите подават писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на МИГ Нови пазар – Каспичан. В запечатан плик се подават и следните документи:

1. Автобиография /CV/ - европейски формат

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за завършено висше образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации

4. Копие от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – трудова и /или осигурителна книжка и др.

5. Копие от документи, доказващи наличието на опит в реализирането на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева.

6. Копие от документи, доказващи наличие на опит в изпълнението на подхода ЛИДЕР.

7. Копие от свидетелство за управление на МПС категория В – при наличие на такова.

 

Документи се подават в офиса на МИГ Нови пазар-Каспичан на адрес: гр.Нови пазар, ул.”Оборище” № 1, ет.3.

На 22 януари 2018 г. на сайта на МИГ Нови пазар-Каспичан ще бъдат обявени допуснатите кандидати за интервю.

 

На 23 януари 2018 г. от 14:00 часа ще се проведе интервю с допуснатите кандидати в стая 304, етаж 3 в Община Нови пазар.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА