НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > РСПБЗН съвети 2018

Съвети при използване на електрически отоплителни и

нагревателни уреди


* Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

* При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

* Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! Изучавайте и стриктно

спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя! При необходимост от

ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.

* Включвайте електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта

сечение на проводниците.

* Контактите трябва да са тип “ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез

разклонители.

* Знайте, че няма електроуреди, които да могат да ви служат пожаробезопасно вечно.

След изчерпване на лимита им на годност те губят своята надеждност и безопасност.

* Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.

* Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети.

Не ги използвайте за сушене на дрехи.

* Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.

* При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

* Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудно

подвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

* Специално внимание трябва да отделите на пожарната безопасност на топло

акумулиращите електроуреди. Монтажът им трябва да се извърши от специалист.

Захранването им трябва да е на отделен токов кръг с автоматичен предпазител при

сечение на захранващия проводник не по-малко от 4 кв. мм.

* Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към

електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да

стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло

или от етажното такова! Има опасност от токов