НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление АПК 18.12.2017

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

·        ¼ ид.част /една четвърт идеална част/ от Поземлен имот № 70 /седемдесет/ от квартал 15 /петнадесет/, с площ от 1526.00 /хиляда петстотин двадесет и шест квадратни метра/, за който е отреден Урегулиран поземлен имот ХVІ-70 от квартал 15 с площ от 1651.00 квадратни метра, с включващо се собствено място в УПИ с площ от 1526.00 кв.м. и построените в него три жилища, гараж, два навеса с оградни стени и второстепенна постройка, с административен адрес: село Могила, ул.“Пирин“ №6, по сега действащия план за регулация на село Могила, одобрен със Заповед №РД-25-301/1986 година,

 

 

по заявление от ПЕТРАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА ЕГН 4507188739, с постоянен адрес: град Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 119, вх.3, ет.3, ап.39, ПЛАМЕН КОЛЕВ ЖЕЛЕВ ЕГН 7511148789, с постоянен адрес: село Могила, ул. „Пирин” № 6 и ЖИВКО КОЛЕВ ЖЕЛЕВ ЕГН 7211098769, с постоянен адрес: село Могила, ул. „Пирин” № 6. 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА