НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява за продажба 18.12.2017

ОБЩИНА КАСПИЧАН

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – общинска собственост, останали след ремонта и санирането на общинска сграда с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Тодор Петков“№2 /бивша Поликлиника/ и от сграда Общинска администрация на ул.“Мадарски конник“ №91, представляващи:

 

Описание на движимата вещ

Налични количества

брой

Цена за един брой

в лева

1

Дървена врата без каса 90/190 см

2

5.00

2

Метална врата частично остъклена, без каса 80/200 см

1

7.00

3

Остъклен дървен елемент от портална врата 55/270 см

1

4.50

4

Остъклен дървен елемент от портална врата 55/220 см

2

4.00

4

Дървена врата без каса 90/200 см

2

6.00

5

Врата метална остъклена 80/200 см, /без стъкла от поликл./

2

8.00

6

Врата метална остъклена 100/210 см, /без стъкла от поликл./

2

8.50

 

2. Одобрявам посочените по-горе цени, без включен данък добавена стойност /ДДС/, като първоначални тръжни цени при провеждане на тръжната процедура.

3. Търгът ще се проведе на дати:

·    От 20.12.2017 година – до 20.01.2018 година от 8.00 часа до 16.00 часа

в сградата на община Каспичан.

 

Повторни дати за провеждане при липса на участници

·    От 01.02.2018 година – до 20.02.2018 година от 8.00 часа до 16.00 часа.

 

 

4. Оглед  -  по предварителна заявка, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа.

5. Специфични изисквания при провеждане на търга.

Ø  Търгът да се проведе без закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие, заплащането да се извърши на основание протокола за проведен публичен търг, преди предоставяне на движимата вещ, в брой в касата на Общината.

За информация: 05351 / 74-21

Милена Недева

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН:

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА